Rehellisesti tyylikästä ongelmanratkaisua. Tehdään mahdollisuuksista totta. Inspiraatiota matkalla unelmiin.

Ongelmat Ratkee Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä 

Tmi Kati Kaarila, 1930095-1

Yhteystiedot: 

 Jalopeurantie 1 E 23
00740 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Tmi Kati Kaarila/Kati Kaarila

 Jalopeurantie 1 E 23

00740 Helsinki
+358 41 318 5673

info@ongelmatratkee.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tmi Kati Kaarila/Kati Kaarila

 Jalopeurantie 1 E 23

00740 Helsinki
+358 41 318 5673

info@ongelmatratkee.fi

2. Rekisteröidyt 

Asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisterin pitämisen peruste: 

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen ja/tai suostumuksen perusteella (esim. nettisivujen kautta kerätty sähköpostilomakkeelle kysytty lupa markkinointiin/uutiskirjeen lähetykseen).

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

 • Asiakassuhteen hoitaminen 
 • Palveluistamme kertominen 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot 

 • nimi 
 • osoite 
 • sähköposti 
 • puhelinnumero 


Asiakastiedot 

 • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista 
 • Sivuston käyttäjien suostumukset
 • Asiakassuhteen ylläpitoon tarvittavat tiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@ongelmatratkee.fi

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta tai mikäli tilaat minkä tahansa tuotteistamme tai palveluistamme.
 • Asiakas vapaaehtoisesti täyttää asiakastyytyväisyyskyselyn tai annat palautetta minkä tahansa viestintäohjelman kautta tai sähköpostitse.
 • Asiakas käyttää tai tarkastelee verkkosivujamme selaimen evästeiden kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Luovutamme tietoja seuraaville yrityksille:

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. 

8. Käsittelyn kesto 

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa 
 • Rekisteröity pääsee poistumaan itse markkinointilistalta jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan “peruuta tilaus” linkin kautta.  

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Henkilötietoja käsittelee:

 • Tmi Kati Kaarila työntekijä Kati Kaarila

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Käytämme tietoja automaattiseen päätöksentekoon markkinointiautomaatio työkalun avulla tai profilointiin. Mikäli annat suostumuksesi uutiskirjeen lähettämiseen liitämme tietosi markkinointilistalle automaattisesti. Voit poistua listalta milloin tahansa painamalla sähköposteissa olevaan “peruuta tilaus” linkkiä.

Ongelmat Ratkee/Tmi Kati Kaarila 01.01.2024

Verified by MonsterInsights