Rehellisesti tyylikästä ongelmanratkaisua. Tehdään mahdollisuuksista totta. Inspiraatiota matkalla unelmiin.

Ryhmävalmennuksissa käydään yhdessä läpi sekä harjoitusten, että tehtävien kautta neljän A:n metodin osia.

Osallistujilla on valmennuksen jälkeen selkeä ajatus omasta yritysideasta tai unelmasta ja sen saavuttamiseen tarvittavista askeleista.

Kolmiulotteisen hahmottamiskykyni sekä syyseurausyhteyksien loogisen jäsentelyn ansiosta pystyn kysymysten ja harjoitusten avulla auttamaan osallistujia ymmärtämään yritystoiminnan aloituksen tai osa-alueiden haasteet. Käännämme yhdessä haasteet mahdollisuuksiksi!

Joskus tarvitaan ulkopuolinen näkemään selkeyttä. Anna minun auttaa!

Ryhmävalmennus räätälöidään kohdeyleisön mukaan. Mikäli kohdeyleisönä on henkilöitä, joilla on jo omia yritysideoita voidaan keskittyä suoraan konkreettisiin asioihin. Mikäli taas kohdeyleisössä on henkilöitä, jotka etsivät omaan suuntaa on mahdollisuus enemmän Kirkasta Unelmasi -tyyppiseen ryhmävalmennukseen, jossa etsitään omaa suuntaa ja polkua.

Mitä ryhmävalmennukseen kuuluu?

Valmennus perustuu neljän A:n metodiin:

 1. Alkukartoitus – Käydään läpi lähtötilanteita ja tavoitteet.
 2. Avaus – Syvennytään enemmän tavoitteeseen ja avataan tarkemmin mahdollisuuksia miten se voitaisiin toteuttaa
 3. Askeleet – Luodaan askeleita, joiden avulla osallistujat pääsevät luomaan oman polkunsa kohti tavoitetta ja ratkaisemaan ongelmat
 4. Aktivointi – Lopuksi käydään läpi aikaisemmat keskustelut ja tehdään loppuyhteenveto. On aika aktivoitua ja lähteä tekemään ajatuksista ja tavoitteista konkretiaa.

Yleensä keskustelu muokkautuu matkalla riippuen kuinka pitkällä osallistuja on yrityksen ja/tai oman yritysidean tavoittelun kanssa ja mitä ajatuksia kysymykset herättää.

HUOM! Neljän A:n metodia voivat osallistujat soveltaa myös myöhemmin itsenäisesti!

 • Ideaalinen koko noin 4-7 henkeä
 • Kesto minimi 3 tuntia, enemmän osallistujia = enemmän aikaa. Mahdollista myös pitää kokopäiväisenä.
 • Ryhmävalmennus pidetään paikan päällä
 • Toteutetaan neljän A:n metodilla. Sisältää alkukartoituksen, tehtävät, harjoitukset, keskustelua ja 10 askeleen oppaan sekä presentaation sähköpostitse valmennuksen jälkeen

Unelmana Yrittäjyys – ryhmävalmennus

 • Soveltuu tuleville tai yrittäjiksi haluaville, joilla on jo idea, mutta ei selkeyttä miten toteuttaisi sen.
 • Osallistujilla on valmennuksen jälkeen selkeät askeleet, joiden avulla he pääsevät aloittamaan yrittäjyyden nopeammin ilman huolta siitä, että aikaa tuhlaantuu ja he löytävät nopeammin maksavia asiakkaita.

Hinta Räätälöidään ryhmävalmennus kohtaisesti osallistujamäärän, keston ja sisällön mukaan.

Kirkasta Unelmasi -Ryhmävalmennus

 • Soveltuu osallistujille, joilla ei ole selkeää suuntaa tai ajatusta mikä se oma supervoima ja unelma on.
 • Osallistujilla on workshopin jälkeen unelma kirkastettu ja askeleet suunniteltu ilman tuskaa siitä, että aikaa tuhlaantuu eivätkä he pääse käyttämään koko potentiaaliaan.

Hinta Räätälöidään ryhmävalmennus kohtaisesti osallistujamäärän, keston ja sisällön mukaan.

HUOM! Nappi avaa uuden sähköpostin oletus sähköpostiohjelmaan.

Miten ryhmävalmennukset etenevät?

 • Ota yhteyttä ja kerro hiukan millaisesta ryhmävalmennuksesta olette kiinnostuneet sekä osallistujista.
 • Sovitaan konsultointi/suunnittelu tapaaminen n. 30 min.
 • Lyödään lukkoon valmennuspäivä, sisältö, osallistujamäärä ja muut tarpeelliset tiedot.
 • Pidän valmennuksen ja lähetän presentaation kaikille osallistujille sekä 10 askeleen oppaan. (Oppaan voi myös ladata etukäteen Kirkasta Unelmasi etusivun sivun ylälaidasta).
 • Loppuyhteenveto joko sähköpostitse tai puhelimitse miten koulutus meni ja mahdolliset kehitysehdotukset.

HUOM! Voit myös jättää avoimen yhteydenottopyynnön yhteistöihin, puhujakeikkoihin jne liittyen alla olevan painikkeen kautta

Verified by MonsterInsights